Szpital w Jędrzejowie

Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie

Historia

Szpital w Jędrzejowie

Historia jędrzejowskiego szpitala rozpoczyna się w roku 1918, kiedy to Rada miasta Jędrzejowa. uchwałą z dnia 4 wrzenia 1918 r., jednogłośnie uchwaliła odstąpić pod budowę szpitala grunt znajdujący się przy drodze do Laskowa. Ministerstwo Zdrowia Publicznego w projekcie opracowanym w kwietniu 1921 roku. przewidywało konieczność wybudowania w Jędrzejowie szpitala na 205 łóżek. W roku 1926 powstał poddany pod protektorat wojewody Komitet Budowy Szpitala. W skład Komitetu wchodzili: M. Biłek - starosta; dr F. Przypkowski - lekarz powiatowy S. Pakaszewski - burmistrz miasta Jędrzejowa; P. Borkowski - ziemianin z Rzeszówka: oraz przedstawiciel Czerwonego Krzyża i przedstawiciel gminy żydowskiej. Opracowano projekt budowy szpitala powszechnego na 60 łóżek. Projekt przesłany do Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach uzyskał także pozytywną ocenę Departamentu V MSW w Warszawie. Budowa szpitala rejonowego w Jędrzejowie rozpoczęła się wiosną 1927 roku, a zakończyła w 1948 (budowa z powodu braku funduszy stanęła w roku 1929 i budynek w stanie surowym stał od 1930 do 1935 r.).

Czytaj więcej: Historia

Pozostałe informacje

Zapraszamy na stronę internetową:

http://www.szpital-jedrzejow.pl/